Wydarzenia

brak nowych wydarzeń

Galeria

 

PODYPLOMOWE STUDIA Z BIOETYKI 2016-2018


 

TRWAJĄ ZAPISY NA PODYPLOMOWE STUDIA Z BIOETYKI

 

Do 1 października trwają zapisy na Podyplomowe Studia z Bioetyki organizowane przez Międzywydziałowy Instytut Bioetyki i Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

 

Studia przeznaczone są one dla absolwentów szkół wyższych. Kształcą one specjalistów w zakresie bioetyki i etyki medycznej, przygotowują do pełnienia funkcji nauczycieli etyki i bioetyki w szkołach, do pracy dziennikarskiej w tej dziedzinie, do pogłębionej etycznie pracy w służbie zdrowia, do pełnienia roli konsultantów bioetycznych lub innych funkcji w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach opiekuńczych czy hospicjach, do działalności w centralnych, regionalnych czy szpitalnych komisjach bioetycznych, do pełnienia funkcji w urzędach administracji publicznej, administracji związanej z służbą zdrowia i ochroną środowiska, do sprawowania funkcji kapelanów szpitali, do pracy wśród chorych, do bardziej świadomej etycznie promocji życia i zdrowia.

 


LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN

3 semestry (360 godzin)

 

OPŁATY

100 zł – opłata rekrutacyjna przy składaniu dokumentów

ok. 900 zł – za semestr.

Opłaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym, wnoszone są na indywidualny rachunek bankowy kandydata wygenerowany w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UPJPII www.irk.upjp2.edu.pl

 

WYMAGANE DOKUMENTY

- podanie do kierownika studiów,

- kwestionariusz osobowy , irk.upjp2.edu.pl;

- życiorys ,

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub wpis na ostatni rok studiów magisterskich

- kserokopia dowodu osobistego,

- 1 fotografia,

- dowód wpłaty opłaty wpisowej,

- dowód wpłaty czesnego za pierwszy semestr studiów – po przyjęciu na studia.

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Do 1. października 2016

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3

(prosimy o przesyłanie dokumentów kurierem)

 

DANE TELEADRESOWE

Sekretariat studiów podyplomowych:

e-mail: podyplwns@upjp2.edu.pl 

 

KIEROWNIK STUDIÓW

ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. UPJPII

 

Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 9.00-17.15.

 

Pierwsze wykłady: 8 października 2016  Kraków, ul. Franciszkańska 1, sala 301 (oficyna, III piętro)

PLAN:

9.00 – 10.00    – Dyżur sekretariatu

10.00 – 11.00 – spotkanie organizacyjne

11.00 – 17.15 – wykłady (przerwa: 13.15-14.00)

 


BLOKI TEMATYCZNE REALIZOWANE PODCZAS STUDIÓW:
1. Podstawy bioetyki – historia bioetyki, sposoby uprawiania bioetyki, uzasadnienia w bioetyce, cele medyczne, dobro pacjenta, koncepcja osoby i jej godność, sumienie
2. Bioetyka początku życia: status embrionu ludzkiego, naprotechnologia, sztuczne zapłodnienie, kriokonserwacja, diagnostyka prenatalna i preimplantacyjna, aborcja, eksperymenty na embrionach
3. Genetyka człowieka: mapa genowa człowieka, terapia genowa, inżynieria genetyczna, klonowanie, komórki macierzyste, eugenika
4. Bioetyka trwania życia: relacja lekarz – pacjent, choroba, niepełnosprawność, etyka terapii, eksperymenty medyczne, transplantacje, AIDS, ból, leczenie bólu, okaleczenie, tortury
5. Elementy seksuologii: Naturalne Planowanie Rodziny, antykoncepcja, sterylizacja, biseksualizm, homoseksualizm, transseksualizm, gwałt, pedofilia, kazirodztwo
6. Psychologia uzależnień: nikotynizm, narkomania, alkoholizm
7. Bioetyka społeczna i polityka demograficzna
8. Bioetyka ekologiczna: Organizmy transgeniczne, ochrona środowiska, eksperymenty na zwierzętach
9. Etyka końca życia: choroba, cierpienie, stany terminalne, agonia, definicja śmierci, kara śmierci, samobójstwo, eutanazja, opieka paliatywna, hospicjum, intensywna terapia, resuscytacja, testament życia, zabójstwo, obrona własna
10. Elementy psychologii: postawy wobec śmierci, psychoza, depresja, schizofrenia
11. Konwersatorium z dokumentów bioetycznych
12. Dydaktyka bioetyki
13. Elementy prawa medycznego
14. Seminarium naukowe i pisanie pracy dyplomowej