Wydarzenia

brak nowych wydarzeń

Galeria

 

Podyplomowe Studia w zakresie Opieki Duszpasterskiej Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej

 

Podyplomowe Studia w zakresie Opieki Duszpasterskiej Służby Zdrowia

i Pomocy Społecznej


JEDNOSTKI PROWADZĄCE

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (UPJPII)

Międzywydziałowy Instytut Bioetyki UPJPII

Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego (Bonifratrzy)

 


DANE TELEADRESOWE

 

Wydział Nauk Społecznych

ul. Kanonicza 9, 31-002 Kraków

tel. 12 370 86 01     

e-mail: wns@upjp2.edu.pl

 

Polska Prowincja Zakonu Bonifratrów

ul. Krakowska 48, 31-066 Kraków

tel. 12 430 60 50     

e-mail: kuria@bonifratrzy.pl

www.bonifratrzy.pl/szkolaSEKRETARIAT PROWADZĄCY STUDIA

 

Instytut Nauk o Rodzinie

ul. Szujskiego 4, 31-123 Kraków

tel. 12 428 60 30     

e-mail: instytut.nor@upjp2.edu.pl

 

Kierownik studiów - ks. dr Piotr Krakowiak

 

Sekretariat - mgr Danuta Krzyżek

 

wtorek: 11.00-13.00

środa: 9.00-11.00

czwartek: 11.00-13.00

piątek: 9.30-11.30, 15.00-16.30

 


PRAKTYKI KLINICZNE W OŚRODKACH BONIFRATERSKICH

 

Sekretariat Kurii Prowincjalnej Polskiej Prowincji Zakonu Bonifratrów - Marek Bebak

tel.  12 430 60 50  w. 66

poniedziałek-piątek: 9.00-12.00

 

 

I. Oferta edukacyjna

 

Podyplomowe studia w zakresie Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej – Szkoła Opieki Duszpasterskiej Św. Jana Bożego - przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych (licencjackich i magisterskich). Kształcą specjalistów w zakresie duszpasterstwa służby zdrowia i pomocy społecznej i przygotowują do pełnienia funkcji kapelana, jak też konsekrowanego lub świeckiego asystenta w zespołowej opiece duszpasterskiej na terenie szpitala, hospicjum lub innej placówki służby zdrowia, w ramach opieki domowej i instytucji pomocy społecznej. Celem studiów jest nabycie przez studenta umiejętności: nawiązywania i podtrzymywania komunikacji interpersonalnych oraz duchowej troski o chorego i jego rodzinę; współpracy z dyrekcją, pracownikami i wolontariuszami zespołu opiekuńczego; organizowania grup świeckich pomocników duszpasterstwa służby zdrowia i pomocy społecznej w lokalnych placówkach we współpracy z kapelanem. Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie wraz z certyfikatem praktyk klinicznych i opiekuńczych Zakonu Bonifratrów. Podyplomowe studia z zakresu duszpasterstwa Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej zakończą się rekolekcjami będącymi zwieńczeniem formacji duchowej dla wszystkich studentów.

 

 

II. Wymagane dokumenty

 

- wydrukowana i podpisana karta ewidencyjna;

- podanie do Kierownika Studiów o przyjęcie na studia;

- życiorys;

- dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia (licencjata lub magistra);

- czytelna kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu);

- 1 fotografia na jasnym tle (3,5 cm x 4,5, cm);

- w przypadku osób zatrudnionych w Służbie Zdrowia i Pomocy Społecznej (etat, zlecenie, umowa cywilno-prawna, wolontariat) - zaświadczenie z zakładu pracy;

- wypełniona ankieta dla kandydatów (do pobrania i wydrukowania ze strony: www.bonifratrzy.pl/szkola).

 

 

III. Kryteria naboru

 

Rekrutacja prowadzona jest na podstawie złożonych dokumentów oraz wypełnionej ankiety złożonej wraz z dokumentami rekrutacyjnymi. Kierownictwo Studiów zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy wstępnej z kandydatem.

 

 

IV. Czas trwania studiów

 

Studia trwają 3 semestry - łącznie 360 godzin

Zajęcia dydaktyczne będą odbywały się w zjazdach tygodniowych. Wstępnie przewiduje się 3-4 zjazdy w trakcie trwania całości studiów.

Trzy semestralne studia podyplomowe są realizowane w trybie mieszanym:

- wykłady i ćwiczenia w ramach zjazdów w Krakowie (poniedziałek-sobota),

- edukacja przez e-learning,

- zajęcia praktyczne w ośrodkach szpitalnych i pomocowych Bonifratrów w całym kraju.

Wszystkie zajęcia będą prowadzone z troską o chrześcijańską tradycję samarytańskiej duchowości w służbie zdrowia i pomocy społecznej.

 

 

V. Warunki ukończenia studiów

 

• Zaliczenie wszystkich, przewidzianych planem studiów, przedmiotów

• Złożenie i obrona pracy dyplomowej w formie projektu

 

 

VI. Przewidywany koszt studiów

 

Opłata rekrutacyjna: 100, 00 zł

Koszt całkowity: 3870,00 zł

Koszt jednego semestru: 1290,00 zł

 

 

VII. Nabór

 

Warunkiem uruchomienia zajęć jest zebranie się minimum 25 osobowej grupy.

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie podany w późniejszym terminie.