Regulamin biblioteki

Zasady funkcjonowania Biblioteki Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (MIB UPJPII)

 1. Biblioteka jest otwarta w środy od 15.00 do 18.00,  czwartki od 9:30 do 13.00,  i w soboty wykładowe od 9.00 do 16.00
 2. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.
 3. Biblioteka udostępnia zbiory:
  1. przez wypożyczanie wyłącznie dla pracowników  MIB UPJPII oraz studentów związanych z MIB UPJPII (studenci biorący udział w wykładach prowadzonych przez wykładowców MIB UPJPII, uczestnicy seminariów magisterskich, licencjackich i doktoranckich, których promotorami prac są wykładowcy MIB UPJPII);
  2. do wglądu i korzystania z księgozbioru na miejscu, w pokoju asystenckim – dla pozostałych osób
  3. do wglądu i korzystania z księgozbioru na miejscu w pokoju asystenckim MIB – w przypadku pozycji  szczególnie chronionych
 4. Liczba książek wypożyczonych równocześnie przez jednego czytelnika nie może przekroczyć  2 dzieł.
 5. Książki wypożycza się czytelnikom na okres trzech tygodni.
 6. W razie przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych dzieł Biblioteka wysyła upomnienie, które  zobowiązuje czytelnika do niezwłocznego oddania wypożyczonych publikacji.
 7. Każdorazowe opóźnienie zwrotu książki jest obciążone karą w wysokości 1 zł za każdy tydzień dla jednej pozycji.
 8. W przypadku zniszczenia dzieła czytelnik jest obowiązany zwrócić koszty oprawy lub konserwacji.
 9. W razie zgubienia dzieła czytelnik jest obowiązany zakupić identyczny egzemplarz zgubionej książki.
 10. Aby uzyskać zaliczenie semestru studenci winni zwrócić wypożyczone książki.
 11. Rażące naruszenie regulaminu, w tym również zwracanie zniszczonych książek bądź niezwrócenie książek mimo wysyłania wielokrotnych upomnień, daje podstawę pozbawienia czytelnika prawa do korzystania z biblioteki na czas określony lub całkowicie.

Ks. dr hab. Andrzej Muszala
Dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki UPJPII w Krakowie