Systemy bioetyki. (red. T. Biesaga)
wyd. PAT, Kraków 2003

Niniejszy tom prezentuje pięć systemów bioetyki. Bioetykę dobroczynności, bioetykę zmodyfikowanego prycypializmu, bioetykę społeczną, bioetykę utylitarystyczną i bioetykę kazuistyczną.


Bioetyka polska. (red. T. Biesaga)
Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2004

Niniejszy tom jest kolejnym z serii „Studia z bioetyki” Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki PAT. Poświęcony jest on refleksji nad bioetyką rozwijaną przez filozofów i teologów w Polsce.


Bioetyka personalistyczna. (red. T. Biesaga)
Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2006

Tom prac naukowych Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki PAT z serii „Studia z bioetyki”, zatytułowany Bioetyka personalistyczna, prezentuje pewien typ bioetyki, u której podstaw leży metafizyka i fenomenologia godności osoby. Prezentacja ta podzielona jest na trzy części, zatytułowane kolejno: Podstawy bioetyki, Problemy bioetyki, Debaty bioetyczne. – (ze Wstępu)


Ku rozumieniu godności człowieka. (red. G. Hołub, P. Duchliński)

Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2008
Głównym celem niniejszej książki jest poszukiwanie dalszych i głębszych znaczeń pojęcia godności, godności człowieka, które jest bardzo powszechnie używane np. w dokumentach międzynarodowych, ale nie tylko.
.

Wybrane artykuły:

– Piotr Duchliński, Godność osoby w ujęciu Karola Wojtyły i jego uczniów

– Jakub Synowiec, Rozumienie godności w etyce Tadeusza Kotarbińskiego

– Joanna Byrska, Godność człowieka a demokratyczny system władzy

– Joanna Barcik, Na obraz i podobieństwo. Godność człowieka w chrześcijańskim doświadczeniu wiary
– Andrzej Muszala, Czy odkrycie ludzkiego genomu pozwoli nam lepiej zrozumieć człowieka?