Seria Prace i sympozja
       

 • Evangelium vitae – dobra nowina o życiu ludzkim : materiały na temat encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae oraz dyskusja panelowa o karze śmierci. (red. Jerzy Brusiło)

Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 1995

Tom 1.


 

 • Imię własne człowieka : klucz do myśli i nauczania Karola Wojtyły – Jana Pawła II. (Jan Galarowicz)

Wydaw. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 1996

Tom 2.


 

 • Medycyna i teologia o życiu i śmierci: Drugie Polskie Sympozjum Naukowe Członków Papieskiej Akademii Pro Vita: Ars Medica et Vita Humana  (red. Maria Renkielska)


Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 1997

Tom 3.

 


 •  U początków ludzkiego życia (Lesław Niebrój)

Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 1997

Tom 4.


 •  Wybrane zagadnienia etyczne z genetyki medycznej.
   (Andrzej Muszala)

Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 1998

Tom 5.

 


 •  Podstawy i zastosowania bioetyki. (red. T. Biesaga)

Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2001

Tom 6.

 


 • Etyczna ocena legalizacji eutanazji w Holandii. (Grzegorz Mazur)

Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2003

Tom 7.


 

 • Komórki życia i śmierci: etyczna ocena pozyskiwania ludzkich komórek macierzystych. (Grzegorz Koss)

Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2006

Tom 8.


 •  Wartość (nie)chcianego życia. (Robert Kiełtyka)

Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2008

Tom 9.

 


 •  Historia i przyszłość bioetyki: tom dedykowany ks. prof. Krzysztofowi Szczygłowi z okazji 80-lecia urodzin. (red. Jerzy Brusiło)

Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2009.

Tom 10.

 


 

 •   Evangelim vitae – most ku przyszłości. (red. J. Brusiło, J. Świerczek)

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2011

Tom 11.