Ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. UPJPII w Krakowie

PUBLIKACJE

 

Książki

 1. Wybrane zagadnienia etyczne z genetyki medycznej, Kraków, WN PAT 1998, 156 ss.  ISBN 83-87681-03-2
 2. Medycyna a globalizacja. Michela Schooyansa krytyka globalistycznej polityki antynatalistycznej, Kraków WN PAT 2003, 264 ss. 83-89017-51-2
 3. Współczesna biologia a nauczanie Kościoła Katolickiego, Krzeszowice, Kubajak 2003, 66 ss.
 4. Encyklopedia bioetyki, (redaktor), Radom, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Polwen 2005, 552 ss.; II wyd. 2007 r., 689 ss., II wyd. uzupełnione 2009, 725 ss. 978-83-89862-85-3
 5. Bioetyka w szkole. Podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i katechetów, (współautor), Kraków, Salwator 2007, 130 ss. 978-83-60703-45-8
 6. Embrion ludzki w starożytnej refleksji teologicznej, Kraków WAM 2009, 553 ss. 978-83-7505-348-7
 7. Muszala A., Starowieyski M., Ślipko T., Aborcja. Filozoficzne, teologiczne, historyczne i prawne spojrzenie, Kraków, Petrus 2010, 224 ss. 978-83-61533-36-8
 8. Muszala A., J. Binnebesel, P. Krakowiak, M. Krobicki (red.), Dolentium Hominum. Duchowni i świeccy wobec ludzkiego cierpienia, Kraków 2011, 440 ss. ISBN 978-83-7430-287-6
 9. Modlitwa w ciszy, Kraków 2011, 66 ss. ISBN 978-837595-377-0
 10. Kim jest Bóg, którego dotykam, Kraków, WAM 2012, 167 ss., ISBN 978-83-7767-160-3
 11. Muszala, T. Kraj, P. Zielonka (red.), Bioetyka pokolenia Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Kraków 2013, 169 ss., ISBN 978-83-7422-565-6
 12. Ja i mój Stwórca. John Henry Newman, Kraków 2015, 142 ss., ISBN 978-83-939515-6-7
 13. Jak modlił się Jezus, Kraków, WAM 2015, 256 ss., ISBN: 978-83-277-0177-0
 14. Dufour, A. Muszala, Jak zacząć modlić się w ciszy, Kraków 2015, 77 ss. ISBN: 978-83-61860-49-5
 15. Mazur D., Muszala A., Bioetyka w dialogu, Warszawa, 2015, 102 ss., ISBN: 978-83-65065-02-5
 16. Wybieram wszystko. Teresa Martin, Kraków 2015, 215 ss., ISBN: 978-83-939515-8-1
 17. Przewodnik po cierpieniu, Kraków 2016, 101 ss., ISBN 978-83-943942-0-2
 18. Niech zstąpi Duch Twój. Karol Wojtyła, Kraków 2016, 256 ss. ISBN: 978-83-943942-1-9
 19. Radość Ewangelii. Jorge Bergoglio, Kraków 2016, 254 ss. ISBN: 978-83-943942-2-6
 20. Modlitwa w czynie, Kraków 2017, 94 ss. ISBN: 9788394394233
 21. Chcę kontemplować Boga. O. Maria Eugeniusz, Kraków 2018, 224 ss. ISBN 978-83-943942-5-7


Redakcje serii

 1. „ABC bioetyki”
  1. T. 1. K. Szyncel, Sztuczne zapłodnienie, Kraków 2010
  2. T. 2. D. Morończyk, „Do not resuscitate” czyli kiedy można odstąpić od reanimacji, Kraków 2011
  3. T. 3. T. Krzemiński, Embrion ludzki, Kraków 2011
  4. T. 4. A. Kowalczyk, Syndrom poaborcyjny, Kraków 2014
  5. T. 5. J. Pieczko, Pedofilia, Przemoc wobec dzieci, Kraków 2012
  6. T. 6. K. Wójcik, Jérôme Lejeune i jego pacjenci z trisomią 21, Kraków 2014
  7. T. 7. E. Buczek, M. Jóźwiak, Eksperymenty na zwierzętach. Czy istnieją „prawa zwierząt”?, Kraków 2018
 2. Seria „bioETYKA”
  1. Kraj, Granice genetycznego ulepszania człowieka, Kraków 2010
  2. Ciach, Istota ludzka czy osoba ludzka? Krytyka bioetyki początków życia Petera Singera, Kraków 2012
  3. Hołub, P. Duchliński, T. Biesaga (red.), Od autonomii osoby do autonomii pacjenta, Kraków 2013
  4. Muszala, T. Kraj, P. Zielonka (red.), Bioetyka pokolenia Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Kraków 2013, 169 ss., ISBN 978-83-7422-565-6
  5. Hołub, Osoba w labiryncie decyzji moralnych. Bioetyka w perspektywie personalistycznej, Kraków 2014, 296 ss., ISBN 978-83-7422-593-9
  6. Małgorzata Prusak, Sprzeciw sumienia farmaceutów. Aspekty etyczne, teologiczne i prawne, Kraków 2015, 444 ss.
  7. Melina, Kurs bioetyki, Kraków 2016, 254 ss., ISBN 978-83-7422-716-2

.

Rozdziały w książkach

 1. Michela Schooyansa podstawy bioetyki społecznej (w:), T. Biesaga (red.), Systemy bioetyczne, Kraków, Wydawnictwo Naukowe PAT 2003, s. 49-70.
 2. Etyka eksperymentu medycznego w ujęciu Stefana Kornasa, (w:) T. Biesaga (red.), Bioetyka polska, Kraków, Wydawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 79-106.
 3. Debata nad polską ustawą o ochronie życia nienarodzonych, (w:) T. Biesaga (red.), Bioetyka polska, Kraków, Wydawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 307-325.
 4. Medycyna luksusowa w kontekście polskiej biedy, (w:) M. Duda (red.), Oblicza polskiej biedy – stan i zagrożenia, Kraków, Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 47-60.
 5. Personalistyczne założenia bioetyki społecznej Michela Schooyansa, (w:) T. Biesaga (red.), Bioetyka personalistyczna, Kraków, Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 121-144.
 6. Jérôme Lejeune (1927-1994) i jego wkład w bioetykę personalistyczną oraz budowanie cywilizacji życia, (w:) T. Biesaga (red.), Bioetyka personalistyczna, Kraków, Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 145-169.
 7. Żywność genetycznie zmodyfikowana – szanse i zagrożenia, (w:) M. Duda (red.), Problematyka jedzenia w kontekście rozwoju społeczno-ekonomicznego, Kraków, Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 33-45.
 8. Czy odkrycie ludzkiego genomu pozwoli nam lepiej zrozumieć człowieka?, (w:) G. Hołub, P. Duchliński (red.), Ku rozumieniu godności człowieka, Kraków, Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 275-298.
 9. Problemy bioetyki przyszłości: Żywność GMO i hybrydy zwierzęco-ludzkie, (w:) J. Brusiło (red.) Historia i przyszłość bioetyki, Kraków, Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 213-223.
 10. Czy embrion ludzki jest osobą ludzką? Pytanie o osobowy status embrionu (w:) T. Stawecki (red.) Badania z wykorzystaniem ludzkich embrionów jako problem etyczny i prawny, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe UW 2012, s. 17-39.
 11. Koncepcja człowieka wg św. Pawła i jej implikacje dla bioetyki, (w:) K. Jasiński, Z. Kielaszek, M. Machinek, Mózg-umysł-dusza. Spór o adekwatną antropologię, Olsztyn 2014, s. 125-140
 12. Autonomia chorego na AIDS (w:) G. Hołub, P. Duchliński, T. Biesaga (red.) Od autonomii osoby do autonomii pacjenta, Kraków 2013, s. 249-256, ISBN 978-83-7422-523-6
 13. Zmartwychwstanie embrionów ludzkich według ojców Kościoła (w:) J. Dziedzic, P. Guzdek, Pogrzeb dziecka poronionego. Od bólu po stracie do nadziei życia, Kraków 2013, s. 73-95, ISBN 978-83-7438-346-2
 14. Czy embrion ludzki jest osobą ludzką, (w:) Człowiek – od kiedy? R. Słowiński, Polska Akademia Nauk, Poznań 2013, s. 85-120
 15. „Jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?” Poszukiwanie ciszy w seminarium i kapłaństwie, (w:) R. Kośla, Trudne przestrzenie formacji seminaryjnej, Kraków 2014, s. 57-63, ISBN 978-83-7643-113-0
 16. Mądrość zakodowana w życie, (w:) Z. Zarębianka, K. Dybeł, Oblicza mądrości, Kraków 2014, s. 81-89, ISBN 978-83-7438-393-6
 17. Pismo święte wobec doznawania bólu fizycznego i przeżywania cierpienia przez dzieci, (w:) P. Duchliński, W kręgu etyki klasycznej – prace dedykowane ks. Prof. Tadeuszowi Ślipce w 95 rocznicę urodzin, Kraków, Akademia Ignatianum, 2016, s. 307-324, ISBN 978-83-7614-199-2
 18. Śmierć człowieka w perspektywie teologicznej (w:) G. Hołub, P. Duchliński (red.), Dyskusje o śmierci mózgowej i innych aspektach umierania, Kraków 2017, s. 237-266, ISBN 978-83-277-1461-9
 19. Ojcze nasz – modlitwa Jezusa i Kościoła (w:) K. Porosło (red.), Duchowość kształtowana przez liturgię, Tyniec, Wydawnictwo Benedyktynów 2017, s. 29-41

.

Hasła encyklopedyczne

 1. Medycyna luksusowa, (w:) A. Muszala (red.), Encyklopedia bioetyki, Radom, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Polwen 2007, s. 354-358.
 2. Skrining genetyczny, (w:) A. Muszala (red.), Encyklopedia bioetyki, Radom, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Polwen 2007, s. 504-509.
 3. Sztuczne zapłodnienie, (w:) A. Muszala (red.), Encyklopedia bioetyki, Radom 2005, s. 534-543..

Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Granice inżynierii genetycznej (w:) „Civitas Christiana” 1998, s. 15-35.
 2. Nowy paradygmat zdrowia ONZ a hipokratejska etyka lekarska, (w:) Z. Morawiec (red.), Ocalić cywilizację – ocalić ludzkie życie, Kraków 2002, s. 109-118.
 3. Etyczne problemy w biomedycynie za pontyfikatu Jana Pawła II, (w:) „Polonia Sacra” 57(2003), nr 13, s. 237-256.
 4. Granice etyczne genetyki medycznej, (w:) „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 8(2007), s. 125-144.
 5. Refleksje po śmierci Terri Schiavo – eutanazja czy akt miłosierdzia?, (w:) „Medycyna Praktyczna” 1(191) 2007, s. 160-163.
 6. Hipokrates i miłosierny Samarytanin do lamusa?, (w:) „Medycyna Praktyczna” 3(183) 2007, s. 155-158.
 7. Tajemnica lekarska – jej zakres i zagrożenia, (w:) „Medycyna Praktyczna” 9 (199) 2007, s. 131-134.
 8. Dylematy wokół zgody pacjenta, (w:) „Medycyna Praktyczna” 10(200) 2007, s. 162-164.
 9. Jakość życia czy świętość życia?, (w:) „Medycyna Praktyczna” 11(201) 2007, s. 144-146.
 10. Marks, Sartre i medycyna, (w:) „Medycyna Praktyczna” 12(202) 2007, s. 159-162.
 11. Postawa lekarza wobec badań prenatalnych, (w:) „Medycyna Praktyczna. Ginekologia i położ Materiały z V Konferencji szkoleniowej, Kraków 21-22. listopada 2008”, s. 207-209.
 12. Dziecko chore jako szansa duchowego rozwoju dla rodziny i otoczenia, (w:) „Życie i Płodność” 4(2008), s. 95-98.
 13. „Przysięgam na…” – Formy przyrzeczenia lekarskiego od starożytności do dziś, (w:) „Medycyna Praktyczna” 3 (2009), s. 158-161.
 14. Etyka, biologia, medycyna. Czy możliwa jest płaszczyzna porozumienia?, (w:) „Medycyna Praktyczna” 5 (2009), s. 144-146
 15. Les problèmes éthiques de la Procréation Médicalement Assistée, (w:) „Polonia Sacra” 1(2009).
 16. Ciało ludzkie w starożytności chrześcijańskiej, (w:) „Forum Teologiczne”, 10(2009), Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 37-48.
 17. „Filozofia, głupcze!” Czyli na czym oparta jest etyka lekarska?, (w:) „Medycyna Praktyczna” 6 (2009).
 18. „Homo jednak sapiens”. Kim jest człowiek w medycynie?, (w:) „Medycyna Praktyczna” 8 (2009).
 19. Sterylizacja kobiety w trakcie cięcia cesarskiego, (w:) „Medycyna Praktyczna” 11 (2009).
 20. Hybrydy – w poszukiwaniu zwierzęco-ludzkich komórek macierzystych, (w:) „Medycyna Praktyczna” 1 (2010), s. 111-113
 21. Prawo do zachowania tajemnicy lekarskiej wobec pacjenta zakażonego HIV, (w:) „Medycyna Praktyczna” 3 (2010), s. 124-127
 22. Status ludzkiego embrionu w różnych religiach i w historii, (w:) „Medycyna Praktyczna” 6 (2010), s. 128-134
 23. Status embrionu ludzkiego w epoce Renesansu, (w:) „Życie i Płodność” 10 (2010), s. 15-29
 24. Przemoc wobec rodziny – spojrzenie z perspektywy bioetyki społecznej (w:) „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 10(2011), ISSN1642-8846
 25. Bioethics committees/commissions in hospitals – the experience of other countries. Where to start?, (w:) „Advances in Palliative Medicine” 2011, vol. 10, no. 2, s. 43-47
 26. Istota argumentacji teologicznej w bioetyce, (w:) “Teologia i moralność” 10 (2011), s. 7-23.
 27. In vitro i in vivo w konfesjonale, (w:) “Poradnik spowiednika”, Październik 2012, D. 45, s. 1-18.
 28. Stosunek etyki do prawa medycznego i profesjonalizmu lekarza, (w:) „Medycyna Praktyczna” 1 (2013), s. 120-123, ISSN 0867-499X
 29. Przyrzeczenie lekarskie, (w:) „Medycyna Praktyczna” 4 (2013), s. 130-133, ISSN 0867-499X
 30. „Poznaj, lekarzu, swoją godność” (w:) „Medycyna Praktyczna” 6 (2013), s. 129-131, ISSN 0867-499X
 31. Czy lekarz powinien być dobrym człowiekiem, czy tylko dobrym fachowcem?, (w:) „Medycyna Praktyczna” 7-8 (2013), s. 117-120, ISSN 0867-499X
 32. Jaki jest cel medycyny?, (w:) „Medycyna Praktyczna”, 10 (2013), s. 122-124, ISSN 0867-499X
 33. Początkowe stadia życia ludzkiego według św. Pawła, (w:) „Polonia Sacra” 32 (76) 2013, s. 35-49, ISSN 1428-5673
 34. Wychowanie dziecka do ewentualności przeżywania choroby, fizycznego bólu i cierpienia – „Studia Socialia Cracoviensia” 5 (2013), s 89-97, ISSN 2080-6604
 35. W zgodzie z sumieniem, (w:) „Medycyna Praktyczna”, 1 (2014), s. 117-119, ISSN 0867-499X
 36. Z należytą starannością, poświęcając swój czas, (w:) „Medycyna Praktyczna” 5 (2014), s. 114–116
 37. Gdy przypadek kliniczny przerasta możliwości lekarza, (w:) „Medycyna Praktyczna”, 7-8 (2014), s. 128-129, ISSN 0867-499X
 38. Wiara jako fundament życia – opcja fundamentalna, (w:) „Communio” 2 (2014), s. 21-36, ISSN 0208-7995
 39. Czy i jak mówić o in vitro i problemie niepłodności na ambonie?, (w:) W. Przyczyna, L. Szewczyk (red.), Zagadnienia moralne w przepowiadaniu, (12 ss. w druku).
 40. Odwieczny akt generatio syna jako model dla teologii, bioetyki i duchowości, (w:) „Analecta Cracoviensia” 2014 (8 ss. w druku)
 41. Reconciliatio et paenitentia a kontekst bioetyczny, (w:) „Studia Theologica Varsaviensia”, 2 (2014), s. 125-144, ISSN 0585-5594
 42. Czy lekarz może wpływać na pacjenta? (w:) „Medycyna Praktyczna”, 2 (2015), s. 130-132, ISSN 0867-499X
 43. Kontakt chorego z rodziną, bliskimi i kapelanem, (w:) „Medycyna Praktyczna”, 7-8 (2015), s. 120-122, ISSN 0867-499X
 44. Umieć uderzyć się w pierś i naprawić szkodę wyrządzoną pacjentow „Medycyna Praktyczna”, 10 (2015), s. 121–123, ISSN 0867-499X
 45. Życie chrześcijanina według Adhortacji papieża Franciszka Evangelii gaudium, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 12 (2015), ISSN 1235-4897
 46. Konieczność zachowania tajemnicy lekarskiej a ochrona praw człowieka, (w:) „Medycyna Praktyczna”, 2 (2016), s. 123-126
 47. Problematyka bioetyczna w encyklice „Laudato si” Papieża Franciszka, (w:) „Polonia Sacra” 3 (44) 2016, ISSN 1428-5673, s. 39-65
 48. Eutanazja i samobójstwo z pomocą lekarza. Biała księga European Association for Palliative Care – konsultacja tłumaczenia i komentarz (współautor: dr hab. Małgorzata Krajnik), (w:) „Medycyna Praktyczna”, 6 (2016), s. 110-125, ISSN 0867-499X
 49. Zgoda na pobranie narządów i tkanek do przeszczepienia, (w:) „Medycyna Praktyczna”, 10 (2016), s. 128-131, ISSN 0867-499X
 50. Troska lekarza o ochronę początkowych stadiów życia ludzkiego (w:) „Medycyna Praktyczna”, 1 (2017), s. 128-132, ISSN 0867-499X
 51. Medycyna prenatalna w trosce o matkę i dziecko, (w:) „Medycyna Praktyczna”, 2 (2017), s. 115-116, ISSN 0867-499X
 52. Konsultacje duchowe jako praktyczne wsparcie dla lekarzy w podejmowaniu decyzji medycznych, (w:) „Medycyna Praktyczna”, 10 (2017), s. 124-126, ISSN 0867-499X.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Kontrola zanikającej populacji, (w:) „Służba życiu” 1(2004), s. 4-5.
 2. Zabawa w Boga, (w:) „Tygodnik Powszechny” 45(2008), s. 6-7.
 3. Embrionalna godność osoby, (w:) „Tygodnik Powszechny” 51-52(2008), s. 19.
 4. Eutanazja czy uporczywa terapia?, „Posłaniec” 6(2010), s. 22-23
 5. Dwa skrzydła wiary, (w:) „Tygodnik Powszechny” 47 (2012), s. 16
 6. Powołanie i poczucie obowiązku – głos etyka, (w:) „Gazeta Lekarska” 2(2013), s. 35. ISSN 0867-2146
 7. Bioetyka po stronie człowieka, w „Głos dla życia” 5(124) 2013, s. 11-14.
 8. Jezus w stadium embrionalnym – jeden z nas, w „Materiały homiletyczne” 284 (2014), s. 127-131Testament Jezusa, w „Materiały homiletyczne” 286 (2014), s. 129-131
 9. Pedofilia – jak pomóc wykorzystywanemu dziecku?, w „Materiały homiletyczne” 288 (2014), s. 5-11
 10. Jakie życie, taka śmierć, (w:) „Materiały homiletyczne” 289 (2014), s. 5-10
 11. Czy i jak mówić o in vitro i problemie niepłodności na ambonie?, (w:) „Materiały homiletyczne” 292 (2015), s. 5-20
 12. Obraz Chrystusa Lekarza u Ojców Kościoła, (w:) „Materiały homiletyczne” 294 (2015), s. 5-13
 13. Ochrona płodu ludzkiego, aborcja i dzieciobójstwo w Starożytnej Grecji i Rzymie, (w:) „Materiały homiletyczne” 295 (2015), s. 5-16
 14. Św. Teresa z Lisieux i Najświętsza Maria Panna, (w:) „Materiały homiletyczne” 296 (2015), s. 12-19
 15. Jaki jest sens choroby, cierpienia, umierania i śmierci, cz. 1, (w:) „Materiały homiletyczne” 297 (2015), s. 12-23
 16. Jaki jest sens choroby, cierpienia, umierania i śmierci, cz. 2, (w:) „Materiały homiletyczne” 298 (2016), s. 5-16
 17. Modlitwa w ciszy, (w:) „Pastores” 70 (1) 2016, s. 99-112, ISSN 1505-9634
 18. Skąd pochodzi choroba, cierpienie i śmierć, (w:) „Materiały homiletyczne” 299 (2016), s. 5-16
 19. W oczekiwaniu na wizytę papieża Franciszka w Polsce, (w:) „Materiały homiletyczne” 302 (2016), s. 5-23
 20. Jérome Lejeune – pierwszy przewodniczący Papieskiej Akademii „Pro vita” i kandydat na ołtarze, (w:) „Materiały homiletyczne” 302 (2016), s. 32-42
 21. Śmierć człowieka w świetle Przemienienia i Paschy Chrystusa, (w:) „Materiały homiletyczne” 307 (2017), s. 5-17
 22. Kontemplacja dla wszystkich (o. Maria Eugeniusz od Dzieciątka Jezus – Henri Grialou, (w:) „Materiały homiletyczne” 309 (2017), s. 5-11
 23. Współczesne rany ludzkości, (w:) „Apostolstwo chorych” 5 (2017), s. 36-40 ISSN 1232-1311
 24. Duszpasterska codzienność wobec życia poczętego (w:) „Pastores” 76 (3) 2017, s. 145-155, ISSN 1505-9634
 25. Duchowość lekarza (w:) „Gazeta AMG. Miesięcznik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 8-9 (2017), s. 35-41, ISSN 1506-9745
 26. „Ja jestem życiem” – Bóg-rodzenie (w:) „Materiały homiletyczne” 311 (2017), s. 5-13
 27. Pytanie o istotę człowieczeństwa (w:) „Bonifratrzy w służbie chorym” 4 (2017), s. 4-7
 28. Duchowe formy wsparcia rodziców w obliczu niepomyślnej diagnozy prenatalnej oraz w przypadku śmierci dziecka w okresie perinatalnym (w:) „Miłość nas rozumie”, Kwartalnik Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera, 2 (2108), s. 25-29
 29. Heroiczna miłość najmniejszych, (w:) „Przewodnik katolicki” 14 (2018), s. 42-44)