Seria ABC bioetyki

 

Sztuczne zapłodnienie. Jesli nie in vitro, to co? Katarzyna Szyncel

Wydawnictwo Św. Stanisława BM, Kraków 2010

„Sztuczne zapłodnienie, terapia genowa, klonowanie, diagnostyka prenatalna, komórki macierzyste, hybrydy, eugenika…” – to wyrażenia, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu znane były wąskiemu gronu specjalistów, a dziś przez dynamiczny rozwój medycyny i biologii, wtargnęły do języka współczesnego człowieka. Nie zawsze jednak wiemy, co kryje się za tym tajemniczym słownictwem; operujemy nim w sposób potoczny, kierując się bardziej intuicją niż rzetelnymi  informacjami. Z reguły nie wnikamy w tajniki stosowanych metod, nie podejmujemy też trudu głębszej refleksji nad celem badań i towarzyszącymi im okolicznościami, rzadko zastanawiamy się, jaki będą miały wpływ na dalszą egzystencję człowieka, społeczeństwa
i całej przyrody.

Jak dzisiaj mówić o rzeczach trudnych prostym językiem? Jak nie pogubić się
w gąszczu  specjalistycznego słownictwa i uchwycić istotę problemu, który kiedyś może dotknąć (albo już dotknął?) każdego z nas, gdy staniemy w obliczu dramatu niepłodności, choroby czy umierania? Z takiej potrzeby zrodziła się seria ABC bioetyki. Ma ona na celu przybliżenie najważniejszych i najbardziej palących kwestii etycznych w zakresie nauk medycznych
i biologicznych, używając języka kompetentnego, a równocześnie dla wszystkich zrozumiałego. W każdym tomiku postaramy się wprowadzić czytelnika w tajniki techniczne danego problemu, metody badawczej lub stosowanej terapii, by następnie przejść do kwestii moralnych, jakie się z nim wiążą. (ze wstępu – ks. A Muszala)

 


 Do not resuscitate. Czyli kiedy można odstąpić od reanimacji? Dorota Morończyk

Wydawnictwo Św. Stanisława BM, Kraków 2011

Drugi tomik serii ABC bioetyki dotyka niezwykle intrygującego problemu związanego z zasadą Do Not Resuscitate (DNR) – możliwości odstąpienia od reanimacji w szczególnych sytuacjach. Publikacja przedstawia problemy końca ludzkiego życia (uporczywa terapia, jakość życia, proporcjonalność i nieproporcjonalność leczenia, problem bólu, cierpienia, eutanazji, umierania oraz śmierci mózgowej).


Ludzki embrion. Czy ma prawo do życia? Tomasz Krzemiński

Wydawnictwo Św. Stanisława BM, Kraków 2011

Stadium prenatalnego życia człowieka jest dziś przedmiotem refleksji nie tylko biologów i lekarzy, ale także filozofów, etyków, teologów, prawników. Jednym z najbardziej intrygujących problemów jest kwestia statusu ludzkiego embrionu. W trzecim tomiku serii ABC bioetyki zastanawiamy się, czy ludzki zarodek jest osobą ludzką. Znalezienie odpowiedzi na to pytanie jawi się jako kluczowe dla możliwości promulgowania praw dotyczących jego ochrony.