Prace magisterskie pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Tadeusza Biesagi:

.

 1. A. Bednarczyk, Tadeusza Stycznia personalistyczne podstawy etyki, WT PAT 2000
 2. M. Nowak, Adama Rodzińskiego personalistyczne podstawy etyki, WT PAT 2000
 3. E. Giertuga, Etyczne implikacje psychiatrii Antoniego Kępińskiego, WT PAT 2000
 4. K. Kościelniak, Ekologia prenatalna Włodzimierza Fijałkowskiego, WF PAT 2002
 5. B. Jachimiak, Ocena etyczna transgenicznych manipulacji genetycznych na roślinach, WT PAT 2002
 6. K. Tyduś, Zasada godności życia a zasada jakości życia w bioetyce, WF PAT 2002
 7. A. Taras, Karta Pracowników Służby Zdrowia a etyka lekarska, WT PAT 2002
 8. G. Hołub SDB, Hugo Tristrama Engelhardta koncepcja bioetyki laickiej, WF PAT 2002
 9. A. Wójcik, Etyczne implikacje seksuologii Zbigniewa Lwa-Starowicza, WT PAT 2002
 10. P. Jakub, Zhodnotenie antikoncepcje z etického hľadiska (Etyczna ocena antykoncepcji), WT PAT 2003
 11. H. Karpyn, Problemy etyczno-moralne związane z AIDS, WT PAT 2003
 12. G. Mazur OP, Etyczna ocena legalizacji eutanazji w Holandii, WT PAT 2003
 13. A. Rudziewicz, Tendencje eugeniczne w diagnostyce prenatalnej, WT PAT 2003
 14. A. Świeży SDB, Współczesna dyskusja etyczna wokół medycznej definicji śmierci, WT PAT 2003
 15. M. Redlich OFM Conv, Zasada świętości życia ludzkiego w przemówieniach Jana Pawła II, WT PAT 2004
 16. I. Taras, Etyczne różnice w nauczaniu kościołów katolickiego i prawosławnego w kwestii rozwodu i ponownego małżeństwa, WT PAT 2004
 17. I. Adamska, Etyczna ocena alkoholizmu, WF PAT 2006
 18. M. Czwartek, Antropologiczno-etyczne założenia działalności Międzynarodowej Federacji planowanego Rodzicielstwa, WT PAT 2006
 19. J. Gonta SDB, Polski Kodeks Etyki Lekarskiej w świetle nauczania Jana Pawła II, WT PAT 2006
 20. A. Hryńczak, Bioetyka Alojzego Marcola, WT PAT 2006
 21. M. Kania, Polska Szkoła Filozofii Medycyny, WF PAT 2006
 22. T. Łata, Opieka hospicyjna wobec eutanazji, WT PAT 2006
 23. E. Machniak, Pryncypializm w bioetyce, WT PAT 2006
 24. A. Moryc-Drabik, Petera Singera etyka wyzwolenia zwierząt, WF PAT 2006
 25. A. Ożóg, Etyczna ocena pozyskiwania i wykorzystania embrionalnych komórek macierzystych człowieka, WF PAT 2006
 26. J. Puczyńska, Etyka wobec kary śmierci, WF PAT 2006
 27. M. Płonka, Etyczna ocena wykorzystania komórek macierzystych, WT PAT 2006
 28. J. Zając, Etyczne aspekty dopingu w sporcie, WF PAT 2006
 29. L. Patrycja, Problematyka etyczna prawodawstwa transplantacyjnego w Polsce, WF PAT 2007
 30. I. Stolarska, Bioetyka kulturowa Kazimierza Szewczyka WF PAT 2007
 31. D. Żaba , Zbigniewa Szawarskiego bioetyka początku życia, WT PAT 2007
 32. D. Kowalczyk SDB, Etyka odpowiedzialności dla cywilizacji technicznej, WT PAT 2008
 33. M. Pasternak, Etyczna ocena medycyny nazistowskiej, WT PAT 2008
 34. R. Pop OFMCap, Diagnostyka prenatalna a aborcja, WT PAT 2008
 35. E. Klag, Etyka czci dla życia Alberta Schweitzera a polska ekofilozofia, WF PAT 2009
 36. J. Smęder, Kultura życia a kultura śmierci, WF UPJPII 2009
 37. P. Sułko, Uporczywa terapia a odżywianie i nawadnianie terminalnie chorego, WSD WT UPJPI 2010