Prace dyplomowe 2008/2010
.

 1. Autonomia osoby chorej psychicznie.
 2. Sztuczne odżywianie a eutanazja.
 3. Indukowane pluripotentne komórki macierzyste.
 4. Granice ratowania życia a uporczywa terapia.
 5. Godność człowieka w opiece psychiatrycznej.
 6. Eksperymenty na zwierzętach nauka a etyka.
 7. Terapia osób uzależnionych od środków odurzających.
 8. Guchota i jej konsekwencje społeczne.
 9. Problem autonomii pacjenta w terminalnej fazie choroby nowotworowej.
 10. Dylematy etyczne w opiece nad pacjentami w stanie wegetatywnym.
 11. Testament życia.
 12. Etyka wobec medycyny plastycznej.
 13. W poszukiwaniu godnej śmierci.
 14. R. Spaemanna krytyka utylitaryzmu.
 15. Sumienie w praktyce medycznej.