Prace dyplomowe 2004/2006

.

 1. Podmiotowość człowieka w okresie prenatalnym w debacie MIN 2003-2004.
 2. Wartość medycyny paliatywnej w perspektywie etyki medycznej.
 3. Cywilizacja śmierci a cywilizacja życia.
 4. Bioetyka Join Centre for Bioethics University of Toronto.
 5. Etyczna ocena transplantacji narządów.
 6. Pacjent jako osoba na tle błędu antropologicznego.
 7. Ericha Fromma krytyka cywilizacji technicznej.
 8. Etyczno-społeczny aspekt polskiej ustawy transplantacyjnej.
 9. Medycyna wobec eutanazji.
 10. Założenia antropologiczne Kodeksu Etyki Aptekarza RP.
 11. Etyka marketingu farmaceutycznego.
 12. Etyczne i medyczno-społeczne aspekty wieku podeszłego.
 13. Etyka lekarska Józefa Bogusza.
 14. Etyczna ocena klonowania człowieka.
 15. Hospicja jako odpowiedź na zagrożenia eutanazją we współczesnym świecie.
 16. Granice terapii.
 17. Myśl psychiatryczna i etyczna Antoniego Kępińskiego.
 18. Etyka cnót w medycynie.
 19. Personalizm wobec współczesnych technik prokreacji.