Prace doktorskie obronione u ks. prof. dr hab. T. Biesagi

.

  • Ks. Andrzej Muszala, Michela Schooyansa krytyka globalistycznej polityki antynatalistycznej, dr WT PAT 2002
  • Grzegorz Hołub SDB, Hugo Tristrama Engelhardta koncepcja bioetyki, dr WF PAT 2003
  • Piotr Duchliński, Romana Ingardena ontologiczne podstawy etyki, dr WF PAT 2007
  • Ks. Stanisław Kracik, Antropologiczno-etyczne założenia socjobiologii Edwarda O.Wilsona, dr WT PAT 2008
  • Halina Ciach, Petera Singera antropologiczne założenia bioetyki początku życia, dr WTUPJPII 2010
  • Sebastian Gałecki, Koncepcja sumienia w filozofii moralności Johna Henry’ego Newmana,dr WF UPJPII 2011