Ks. dr hab. prof. UPJPII w Krakowie

Andrzej Muszala

Dyrektor Instytutu

E-mail: muszalan@wp.pl

.

..

.

Urodzony w 1963 roku. Ksiądz archidiecezji krakowskiej, dr hab. teologii, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Kierownik Katedry Bioetyki Społecznej na UPJPII, współtwórca i kierownik pierwszej w Polsce Poradni Bioetycznej. Redaktor działu „Etyka” w miesięczniku dla lekarzy „Medycyna Praktyczna”. Współtwórca i współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie. Redaktor „Newslettera bioetycznego”. Redaktor serii książkowych „BioETYKA” oraz „ABC bioetyki”. Autor książek: Wybrane problemy etyczne z genetyki medycznej (1998); Medycyna a globalizacja (2003); Bioetyka w szkole (2007); Embrion ludzki w starożytnej refleksji teologicznej (2009), Modlitwa w ciszy (2011), Kim jest Bóg, którego dotykam (2012), Ja i mój Stwórca. John Henry Newman (2015), Jak modlił się Jezus (2015), Bioetyka w dialogu (2015), Wybieram wszystko. Teresa Martin (2015), Przewodnik po cierpieniu (2016), Niech zstąpi Duch Twój. Karol Wojtyła (2016), Radość Ewangelii, Jorge Bergoglio (Kraków 2016). Redaktor Encyklopedii bioetyki (wyd. I – 2005, wyd II – 2009). Prowadzi wykłady gościnne w Rosji, Białorusi, na Ukrainie, w Libanie i we Francji. Zainteresowania: Etyczne aspekty we współczesnej genetyce, etyka początków życia, status embrionu ludzkiego, prawo bioetyczne polskie i międzynarodowe, etyka lekarska.

 

 

www.pustelnia.pl