Ks. dr hab. prof. UPJPII Grzegorz Hołub SDB

e-mail: holubg@yahoo.co.uk
www: http://www.grzegorzholub.com

Profesor nadzwyczajny. Urodzony 26 grudnia 1969 roku w Żarach. Pracuje na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, na katedrze bioetyki. Jest również zaangażowany w prace Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki na tejże uczelni. W swoich badaniach podejmuje zagadnienia filozoficzne obecne w debatach bioetycznych. Jest on zainteresowany metodologią bioetyki, ściśle etycznymi wątkami niektórych debat bioetycznych, a szczególnie relacją pomiędzy bioetyką a filozofią człowieka. To ostatnie zainteresowanie dotyczy szerszej płaszczyzny badań, a mianowicie filozofii osoby ludzkiej. Dla autora bioetyka wydaje się być takim praktycznym polem badawczy, na którym dochodzi do głosu takie albo inne rozumienie tego, kim jest człowiek. Zgłębianie tego problemu wydaje się być szczególnie ważne, ponieważ od tego, jak rozumie się osobę ludzką, uzależnione jest to, jakie działania uzna się za zgodne z jej wartością, a jakie w te wartość godzące. Ks. Hołub posiada liczne publikacje w periodykach krajowych i zagranicznych. Ostatnio opublikował książkę pt. „Problem osoby we współczesnych debatach bioetycznych” (Księgarnia Akademicka, Kraków 2010) i „Osoba w labiryncie decyzji moralnych. Bioetyka w perspektywie personalistycznej” (Kraków 2014).