I DOKUMENTY PAPIESKIE

I.I Encykliki

1.  Humanae Vitae O zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego.

2.  Evangelium Vitae O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego.
źróło

I.II Listy, przesłania
1.  Salvifici doloris

 

II. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary

1. Quaestio de abortu. Deklaracja o przerywaniu ciąży. (18.11.1974)

2. Persona humana. Deklaracja o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej. (29.12.1975)

3. Iura et bona. Deklaracja o eutanazji. (05.05.1980)

4. Donum vitae. Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania. (22.02.1987)

5. Instrukcja  Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych.

źródło

III. Katechizm Kościoła Katolickiego.

1. O nienaruszalności życia ludzkiego. (N0 2258-2330)
2. O niektórych problemach etyki seksualnej. (N0 2331-2400)

IV. Inne dokumenty.

 „Rachunek sumienia pielęgniarki” autorstwa Hanny Chrzanowskiej

„O wyzwaniach bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek” – dokument wydany na 361. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia – dokument wydany przez Papieską Radę ds. Służby Zdrowia

„O terapii daremnej (uporczywej) chorych poddawanych intensywnej terapii” – dokument Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski