Konkurs Bioetyczny roku 2019/2020 r. adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych
z województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Celem Konkursu jest popularyzacja wyników badań etycznych nad medycznymi
i pozamedycznymi ingerencjami w ludzkie życie w jego początkach, trwaniu i końcu, przy wykorzystaniu współczesnej wiedzy w zakresie biologii, embriologii genetyki
i biotechnologii.

Bliższe szczegóły dot. Konkursu Bioetycznego zostaną zamieszczone wkrótce na stronie internetowej.

Finał Wojewódzkiego Konkursu Bioetycznego

na podium I i V LO z Krakowa!

23 marca, na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Bioetycznego dla uczniów szkół średnich z Małopolski. Zwyciężczyni konkursu, Joanna Świszcz z I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, zdobyła nagrodę główną Diamentowy Indeks na Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie. Drugie i trzecie miejsce zajęły Katarzyna Chodak i Alicja Szklarska z V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Zorganizowany przez Międzywydziałowy Instytut Bioetyki UPJPII konkurs był objęty honorowym patronatem Rektora UPJPII w Krakowie oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty.

W Konkursie wzięli udział uczniowie z dziewiętnastu małopolskich szkół ponadpodstawowych. Po I etapie szkolnym, do finału zakwalifikowanych zostało 55 uczestników. Finał konkursu odbył się w sobotę 23 marca 2019 roku, na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3. Część egzaminacyjna Konkursu trwała 60 minut. Uczniowie musieli odpowiedzieć na 35 bardzo trudnych pytań wielokrotnego wyboru. Zwyciężczyni, Joanna Świszcz z I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, uzyskała znakomity wynik 61 na 65 możliwych do zdobycia punktów.

Nagrodami w Konkursie były Diamentowy Indeks na dowolny kierunek studiów na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, atrakcyjne książki ufundowane przez Medycynę Praktyczną, zaproszenie na prestiżową międzynarodową konferencję bioetyczną organizowaną przez International Society for Clinical Bioethics. Wszyscy finaliści Konkursu Bioetycznego oraz ich opiekunowie otrzymali zestawy upominkowe.

Zwyciężczyniom oraz wszystkim finalistom Konkursu Bioetycznego, a także reprezentowanym przez nich szkołom serdecznie gratulujemy!

I etap Konkursu Bioetycznego

 

28 lutego br. w dziewiętnastu małopolskich szkołach ponadpodstawowych został przeprowadzony I etap Konkursu Bioetycznego organizowanego przez Międzywydziałowy Instytut Bioetyki przy UPJPII w Krakowie.

Do  I etapu KB przystąpiło 121 uczniów. Zakwalifikowanych do II etapu KB zostało 55 uczestników.

W ramach przygotowania uczestników do konkursu, ale również dla zainteresowanych bioetyką uczniów nie biorących udziału w KB, w szkołach organizowane są  bezpłatne wykłady oraz warsztaty o tematyce bioetycznej prowadzone przez specjalistów współpracujących z Międzywydziałowym Instytutem Bioetyki UPJPII w Krakowie. Dotychczas ponad 600 uczniów wzięło udział w warsztatach i wykładach.

 

WYKŁADY

W ramach przygotowania uczniów do udziału w Konkursie istnieje możliwość zorganizowania
w szkołach wykładów oraz warsztatów o tematyce bioetycznej prowadzonych przez
specjalistów współpracujących z Instytutem.
Zajęcia są nieodpłatne. Wykładowcy dojeżdżają do szkół w obrębie województwa
małopolskiego.

Możliwe terminy wykładów:
12.02.2019 r.
27.02.2019 r.
5.03.2019 r.
7.03.2019 r.
12.03.2019 r.
20.03.2019 r.

Proponowane tematy:
1. Wykład „Blaski i cienie zapłodnienia in vitro”(zapłodnienie in vitro, genetyka, genomika, patologia, biologia komórki, bioetyka).
2. Wykład „W którym miejscu zaczyna się życie człowieka”(embriologia, genetyka, genomika, biologia komórki, bioetyka).
3. Wykład „Mityczne stwory i różne potwory – czy w ludowych legendach jest ziarnko prawdy?” (genetyka, patologia i patofizjologia, onkologia, zoologia, biologia medyczna, bioetyka).
4. Wykład „O chłopcu, który mieszkał w bańce” (immunologia, patofizjologia, onkologia, terapia genowa, bioetyka).
5. Warsztaty „Czy można mieć 7 serc?”(immunologia, genetyka, transplantologia, handel organami, bioetyka).
6. Warsztaty „Spodnie Napoleona”(onkologia, patologia, genetyka, poradnictwo genetyczne, chirurgia, bioetyka, elementy historii).
7. Warsztaty „Genetycznie modyfikowane dzieci – błogosławieństwo, czy przekleństwo dla ludzkości?” (embriologia, genetyka, bioetyka).

 

Zgłoszenia dokonuje nauczyciel lub dyrektor
szkoły. Pytania oraz zgłoszenia z proponowanym terminem oraz adresem szkoły należy
kierować na adres: konkurs.bioetyczny@upjp2.edu.pl
O pierwszeństwie decyduje kolejność zgłoszeń.

PROGRAM I PRZEBIEG KONKURSU

Zgłoszenie do Konkursu

Aby wziąć udział w Konkursie Bioetycznym, opiekun naukowy powinien wysłać wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa szkoły w Konkursie Bioetycznym (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Bioetycznego).

Termin zgłoszeń upływa 15.02.2019 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji Uczestników w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszonych Uczestników.

I etap (szkolny)

Etap szkolny odbędzie się 28.02.2019 r. (czwartek) o godz. 12:00 dla wszystkich szkół biorących udział w konkursie. Jest w formie testu pisemnego, trwającego 1 godzinę lekcyjną (45 minut), za który można zdobyć 100 pkt. Opiekun naukowy powinien przesłać wyniki konkursu do czterech dni.

II etap

Finał konkursu odbędzie się 23.03.2019 r. (sobota) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie i będzie przebiegał następująco:
1. Test pisemny – od godziny 11.00 do 12.15
2. Wykład – od godziny 12.30 do 14.00
3. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród – od godziny 14.15

 LEKTURY

Literatury zalecane do I etapu

1) Bioetyka. Przewodnik dla młodych

dostępne na stronie https://jedenznas.pl/ofundacji/przewodnik-bioetyka-dla-mlodych/

2) T. Biesaga, Elementy etyki lekarskiej, Medycyna Praktyczna, Kraków 2006

dostępne na stronie http://biesaga.info/?page_id=3

3) Nowa karta pracowników służby zdrowia, Katowice 2017

Literatury zalecane do II etapu

1) Bioetyka. Przewodnik dla młodych

dostępne na stronie https://jedenznas.pl/ofundacji/przewodnik-bioetyka-dla-mlodych/

2) T. Biesaga, Elementy etyki lekarskiej, Medycyna Praktyczna, Kraków 2006

dostępne na stronie http://biesaga.info/?page_id=3

3) Nowa karta pracowników służby zdrowia, Katowice 2017

4) Kodeks Etyki Lekarskiej

dostępne na stronie https://www.nil.org.pl/dokumenty/kodeksetyki-lekarskiej

5) D. Mazur, A. Muszala, Bioetyka w dialogu, Warszawa 2015

6) G. Hołub, Osoba w labiryncie decyzji moralnych Bioetyka w perspektywie personalistycznej, Kraków 2014

 ZAGADNIENIA

1. Podstawy bioetyki – historia, koncepcja osoby i jej godność, pojęcia dobra i cnoty, przysięga Hipokratesa, sumienie i in.
2. Bioetyka początku życia – status embrionu ludzkiego, sztuczne zapłodnienie, diagnostyka preimplantacyjna i prenatalna, eksperymenty na embrionach, aborcja i in.
3. Bioetyka trwania życia – relacja lekarz-pacjent, choroba, niepełnosprawność, cierpienie, eksperymenty medyczne, transplantacja, badania naukowe i eksperymenty biomedyczne, tajemnica lekarska i in.
4. Seksuologia –metody planowania rodziny, antykoncepcja, sterylizacja i in.
5. Genetyka – genetyczne ulepszanie człowieka, terapia genowa, inżynieria genetyczna, klonowanie, komórki macierzyste, eugenika i in.
6. Etyka końca życia – stany terminalne, agonia, definicje śmierci, postawy wobec śmierci, samobójstwo, eutanazja, opieka paliatywna, hospicjum i in.

NAGRODY

 

1. Diamentowy Indeks UPJPII

2. Atrakcyjne książki ufundowane przez Medycynę Praktyczną

3. Bezpłatny wstęp na międzynarodową konferencję bioetyczną

SPONSORZY

Medycyna Praktyczna

International Society for Clinical Bioethics

 

 

PATRONAT

 

Nasz konkurs został objęty patronatem przez
JM Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
ks. prof. dra hab. Wojciecha Zyzaka


Konkurs został również objęty honorowym patronatem
Małopolskiego Kuratora Oświaty