KONKURS BIOETYCZNY

Zapraszamy do udziału w Konkursie Bioetycznym!

Konkurs Bioetyczny jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych
z województwa małopolskiego.

Celem Konkursu jest popularyzacja wyników badań etycznych nad medycznymi
i pozamedycznymi ingerencjami w ludzkie życie w jego początkach, trwaniu i końcu, przy wykorzystaniu współczesnej wiedzy w zakresie biologii, embriologii genetyki
i biotechnologii.

 

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące Konkursu.

WYKŁADY

W ramach przygotowania uczniów do udziału w Konkursie istnieje możliwość zorganizowania
w szkołach wykładów oraz warsztatów o tematyce bioetycznej prowadzonych przez
specjalistów współpracujących z Instytutem.
Zajęcia są nieodpłatne. Wykładowcy dojeżdżają do szkół w obrębie województwa
małopolskiego.

Możliwe terminy wykładów:
12.02.2019 r.
27.02.2019 r.
5.03.2019 r.
7.03.2019 r.
12.03.2019 r.
20.03.2019 r.

Proponowane tematy:
1. Wykład „Blaski i cienie zapłodnienia in vitro”(zapłodnienie in vitro, genetyka, genomika, patologia, biologia komórki, bioetyka).
2. Wykład „W którym miejscu zaczyna się życie człowieka”(embriologia, genetyka, genomika, biologia komórki, bioetyka).
3. Wykład „Mityczne stwory i różne potwory – czy w ludowych legendach jest ziarnko prawdy?” (genetyka, patologia i patofizjologia, onkologia, zoologia, biologia medyczna, bioetyka).
4. Wykład „O chłopcu, który mieszkał w bańce”(immunologia, patofizjologia, onkologia, terapia genowa, bioetyka).
5. Warsztaty „Czy można mieć 7 serc?”(immunologia, genetyka, transplantologia, handel organami, bioetyka).
6. Warsztaty „Spodnie Napoleona”(onkologia, patologia, genetyka, poradnictwo genetyczne, chirurgia, bioetyka, elementy historii).
7. Warsztaty „Genetycznie modyfikowane dzieci – błogosławieństwo, czy przekleństwo dla ludzkości?” (embriologia, genetyka, bioetyka).

 

Zgłoszenia dokonuje nauczyciel lub dyrektor
szkoły. Pytania oraz zgłoszenia z proponowanym terminem oraz adresem szkoły należy
kierować na adres: konkurs.bioetyczny@upjp2.edu.pl
O pierwszeństwie decyduje kolejność zgłoszeń.

PROGRAM I PRZEBIEG KONKURSU

Zgłoszenie do Konkursu

Aby wziąć udział w Konkursie Bioetycznym, opiekun naukowy powinien wysłać wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa szkoły w Konkursie Bioetycznym (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Bioetycznego).

Termin zgłoszeń upływa 15.02.2019 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji Uczestników w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszonych Uczestników.

I etap (szkolny)

Etap szkolny odbędzie się 28.02.2019 r. (czwartek) o godz. 12:00 dla wszystkich szkół biorących udział w konkursie. Jest w formie testu pisemnego, trwającego 1 godzinę lekcyjną (45 minut), za który można zdobyć 100 pkt. Opiekun naukowy powinien przesłać wyniki konkursu do czterech dni.

II etap

Finał konkursu odbędzie się 23.03.2019 r. (sobota) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie i będzie przebiegał następująco:
1. Test pisemny – od godziny 11.00 do 12.15
2. Wykład – od godziny 12.30 do 14.00
3. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród – od godziny 14.15

 LEKTURY

Literatury zalecana do I etapu

1) Bioetyka. Przewodnik dla młodych

dostępne na stronie https://jedenznas.pl/ofundacji/przewodnik-bioetyka-dla-mlodych/

2) T. Biesaga, Elementy etyki lekarskiej, Medycyna Praktyczna, Kraków 2006

dostępne na stronie http://biesaga.info/?page_id=3

3) Nowa karta pracowników służby zdrowia, Katowice 2017

Literatury zalecana do II etapu

1) Bioetyka. Przewodnik dla młodych

dostępne na stronie https://jedenznas.pl/ofundacji/przewodnik-bioetyka-dla-mlodych/

2) T. Biesaga, Elementy etyki lekarskiej, Medycyna Praktyczna, Kraków 2006

dostępne na stronie http://biesaga.info/?page_id=3

3) Nowa karta pracowników służby zdrowia, Katowice 2017

4) Kodeks Etyki Lekarskiej

dostępne na stronie https://www.nil.org.pl/dokumenty/kodeksetyki-lekarskiej

5) D. Mazur, A. Muszala, Bioetyka w dialogu, Warszawa 2015

6) G. Hołub, Osoba w labiryncie decyzji moralnych Bioetyka w perspektywie personalistycznej, Kraków 2014

 ZAGADNIENIA

1. Podstawy bioetyki – historia, koncepcja osoby i jej godność, pojęcia dobra i cnoty, przysięga Hipokratesa, sumienie i in.
2. Bioetyka początku życia – status embrionu ludzkiego, sztuczne zapłodnienie, diagnostyka preimplantacyjna i prenatalna, eksperymenty na embrionach, aborcja i in.
3. Bioetyka trwania życia – relacja lekarz-pacjent, choroba, niepełnosprawność, cierpienie, eksperymenty medyczne, transplantacja, badania naukowe i eksperymenty biomedyczne, tajemnica lekarska i in.
4. Seksuologia –metody planowania rodziny, antykoncepcja, sterylizacja i in.
5. Genetyka – genetyczne ulepszanie człowieka, terapia genowa, inżynieria genetyczna, klonowanie, komórki macierzyste, eugenika i in.
6. Etyka końca życia – stany terminalne, agonia, definicje śmierci, postawy wobec śmierci, samobójstwo, eutanazja, opieka paliatywna, hospicjum i in. 

NAGRODY

 

1. Diamentowy Indeks UPJPII

2. Atrakcyjne książki ufundowane przez Medycynę Praktyczną

SPONSORZY

Medycyna Praktyczna

PATRONAT

Nasz konkurs został objęty patronatem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II