Wydział Filozoficzny Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zapraszają na konferencję naukową „Blaski i cienie ulepszania poznawczego. Perspektywa filozoficzna”, która odbędzie się 12 czerwca 2018 r. (godz. 9.00-18.00) w Krakowie (ul. Bernardyńska 3).

Program konferencji:

9.00-9.10 – Otwarcie konferencji – ks. dr hab. Grzegorz Hołub, prof. UPJPII, dr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK

9.10-9.30 – Wprowadzenie do konferencji – ks. dr hab. Jarosław Jagiełło , prof. UPJPII

SESJA I (prowadzenie ks. dr hab. Grzegorz Hołub, prof. UPJPII)

9.30-9.55 – prof. dr hab. Jerzy Kopania (AT) – Kartezjanizm transhumanistyczny. Droga do umysłu absolutnego

9.55-10.20 – mgr Artur Gunia (UJ) – Wzmocnienie poznawcze jako transhumanistyczny projekt realizacji superinteligencji. Podstawowe idee i kryteria podziału metod wzmocnienia poznawczego

10.20-10.45 – dr Anna Bugajska (AIK) – Ulepszanie wyobraźni jako element projektu transhumanistycznego

10.45-11.00 – Dyskusja

11.00-11.20 – Przerwa kawowa

SESJA II (prowadzenie dr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK)

11.20-11.45 – prof. dr hab. Maria Nowacka (IMW) – Od udoskonalania umysłu do determinizmu prozdrowotnego

11.45-12.10 – ks. dr hab. Jacek Grzybowski, prof. UKSW (UKSW) – Stymulacje medyczne mózgu a tomistyczna koncepcja intelektu i woli. Protokół rozbieżności i pola wspólne

12.10-12.35 – ks. prof. dr hab. Tadeusz Biesaga (UPJPII) – Teleologia natury ludzkiej i autoteleologia osoby a ulepszanie człowieka

12.35-13.00 – dr Urszula Kosielińska-Grabowska (UP), dr Justyna Holocher (UP) – Udoskonalony człowiek i jego odpowiedzialność – przypadek lekarza

13.00-13.15 – Dyskusja

13.15-14.15 – Przerwa obiadowa

SESJA III (prowadzenie dr Paulina Winiarska)

14.15-14.40 – dr hab. Teresa Grabińska, prof. AWL (AWL) – Czy świat wirtualny jest symulacją?

14.40-15.05 – dr Krzysztof Duda (AIK) – Czy technika ulepsza osobę według koncepcji M. Bierdiajewa?

15.05-15.30 – dr hab. Robert Poczobut, prof. UwB – Umysły hybrydowe

15.30-15.45 – Dyskusja

16.00-16.20 – Przerwa kawowa

SESJA IV (prowadzenie dr Paulina Winiarska)

16.20-16.45 – dr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK (AIK) – Czy dusza potrzebuje ulepszenia poznawczego?

16.45-17.10 – prof. dr hab. Maciej Manikowski (UWr) – Czy i jak można poznać to, co (matafizycznie) niepoznawalne?

17.10-17.35 – ks. dr hab. Grzegorz Hołub, prof. UPJPII (UPJPII) – Ulepszanie człowieka a ulepszanie poznawcze

17.35-17.50 – Dyskusja

17.50-18.00 – Podsumowanie i zakończenie konferencji – dr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK oraz ks. dr hab. Grzegorz Hołub, prof. UPJPII

PLAKAT (PDF) – do pobrania