„Dajmy sobie umyć nogi” – pod takim hasłem będzie przebiegała I Konferencja na temat obecności osób z niepełnosprawnością intelektualną we wspólnocie Kościoła, która 1 czerwca odbędzie się w Krakowie.

Konferencję organizuje Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ŁANOWA, które planuje poruszyć następujące tematy: co jest ważne w tworzeniu wspólnoty z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie; jak towarzyszyć osobie niepełnosprawnej intelektualnie w mszy św.; jak pomóc osobie niepełnosprawnej intelektualnie przygotować się do przyjęcia sakramentów; jak wspierać rodziny osób niepełnosprawnych intelektualnie w dołączaniu do wspólnoty Kościoła; gdzie jest miejsce osób niepełnosprawnych intelektualnie w Kościele i co zrobić, żeby było dobre.

„Pełnosprawne serca czyli o tym, jak osoby z niepełnosprawnością intelektualną uczą zdrowych wiary” – refleksje na podstawie doświadczeń we wspólnocie Apostolstwa Chorych przedstawi dr Renata Katarzyna Cogiel. „Włączać a nie wyłączać” – o antropologii obejmującej wszystkich opowiadać będzie dr Anna Maliszewska, autorka książki: „W stronę antropologii inkluzywnej: głęboka niepełnosprawność intelektualna a człowieczeństwo”.

Ponadto w ramach konferencji referaty wygłoszą także o. Andrzej Kostecki OP, o. Michał Tadeusz Handzel OSPPE, Anna Paruch. Konferencję i późniejszą dyskusję z udziałem publiczności poprowadzi Piotr Żyłka, redaktor naczelny portalu Deon.pl.

Wydarzenie ma charakter otwarty. Konferencja rozpocznie się 1 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w Auli św. Tomasza w klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie przy ul. Stolarskiej 12.

Organizatorem I Konferencji nt. obecności osób z niepełnosprawnością intelektualną we wspólnocie Kościoła jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ŁANOWA. Stowarzyszenie tworzy grupa młodych ludzi, którzy opiekują się i przyjaźnią z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i fizycznie mieszkającymi w DPS przy ul. Łanowej w Krakowie. Spotykają się co tydzień na Eucharystii, czasami wyjeżdżają razem na weekendy, a zawsze – dwa razy w roku – na tygodniowe obozy rehabilitacyjne. Razem przygotowują się także do przyjęcia sakramentów świętych. W tym roku Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ŁANOWA świętuje 25 lat działalności.