14 grudnia 2018 r. w Warszawie (Pałac Staszica) odbędzie się konferencja naukowa „Etyka badań naukowych”. Organizatorem wydarzenia jest Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN, Komitet Etyki w Nauce przy Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych PAN oraz Centrum Bioetyki i Bioprawa IF Uniwersytetu Warszawskiego.

Organizatorzy konferencji zwracają uwagę, że jej celem jest pogłębienie interdyscyplinarnej dyskusji nad etycznymi, a także prawnymi, instytucjonalnymi oraz społecznymi aspektami rozwoju wiedzy naukowej. „Etyka badań naukowych to dziedzina refleksji normatywnej obejmująca dwa, wzajemnie powiązanie, obszary refleksji: (I) etos badacza i zasady dobrej praktyki badawczej; (II) standardy prowadzenia badań naukowych z udziałem ludzi, zwierząt albo z wykorzystaniem materiału biologicznego ludzkiego pochodzenia oraz danych osobowych. Choć kwestie te dyskutowane są w Polsce od lat, wciąż nie zawsze są one traktowane z należną im powagę przez studentów, nauczycieli akademickich i pracowników naukowych” – czytamy na stronie internetowej Centrum Bioetyki i Bioprawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji o konferencji: cbb.uw.edu.pl