W dniach 23 – 24 listopada br. w Warszawie odbędzie się Forum Medycyny Paliatywnej 2018.
Prelegenci poruszą między innymi następujące zagadnienia: problemy opieki paliatywnej w wybranych województwach, kierunki rozwoju, sposoby finansowania i wyzwania opieki paliatywnej, Wybrane aspekty farmakoterapii bólu i objawów somatycznych w medycynie paliatywnej, ostatnie dni życia chorego oraz prawo do godnego umierania.
Organizatorem wydarzenia jest Wydawnictwo Termedia we współpracy z Pracownią Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii UM w Łodzi, Oddziałem Medycyny Paliatywnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej.
Więcej informacji: www.termedia.pl