Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza zaprasza na konferencję „Inne niż onkologiczne zagadnienia w codziennej praktyce hospicyjnej”, która odbędzie się 9 czerwca br. w Supraślu (Hotel Borowinowy Zdrój).

Prelegenci poruszą między innymi zagadnienia związane z opieką hospicyjną nad chorymi z niewydolnością serca, nerek i niewydolnością oddechową, a także „Granice leczenia hospicyjnego, czyli od kiedy mówimy o uporczywości terapeutycznej w hospicjum” oraz  „Oczekiwania pacjentów hospicyjnych – czy warto je badać, oceniać i wykorzystywać w codziennej pracy w hospicjum?”. Gościem specjalnym konferencji będzie Szymon Hołownia, który wygłosi wykład „Choroba ciała – chorobą duszy? Kilka amatorskich uwag o «ewangelizacji paliatywnej»”.

Konferencja skierowana jest do środowiska lekarzy, pielęgniarek i pozostałych członków zespołów hospicyjnych, a także do innych pracowników ochrony zdrowia zainteresowanych tematyką hospicyjną. Za udział w konferencji lekarze otrzymują punkty edukacyjne potwierdzone certyfikatem.  Wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający udział w konferencji.

Szczegółowy program oraz informacje: hospicjumeliasz.pl/konferencja