Witamy na stronie Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki UPJPII

Informacje o Instytucie

Międzywydziałowy Instytut Bioetyki (skrót: MIB) został powołany przez Senat Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w 1988 roku.
MIB prowadzi pracę naukowo-badawczą i dydaktyczną w ramach współpracy katedr UPJPII o profilu związanym z jego celami.

Czytaj więcej….

 

Historia Instytutu

Międzywydziałowy Instytut Bioetyki UP JP2 powstał z inicjatywy ks. prof. Krzysztofa Szczygła. Ośrodek utworzony przy Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej stanowił kontynuację aktywności naukowej doktora Krzysztofa Szczygła, który jeszcze przed przyjęciem święceń kapłańskich…

Czytaj więcej…